การสั่งพิมพ์งานกับทางโรงพิมพ์ทุกครั้ง นอกจากการบรีฟข้อมูลรายละเอียดต่างๆ กับทางโรงพิมพ์ให้ถูกต้องและชัดเจนแล้ว การเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คสำหรับส่งให้ทางโรงพิมพ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน เพราะการเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ถูกต้องจะช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ ทางโรงพิมพ์จะพิมพ์งานเสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจนต้องเสียเวลากลับมาแก้หลายรอบได้

สำหรับการเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คเพื่อส่งให้โรงพิมพ์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

หลังจากเปิดโปรแกรม Adobe Illustrator ขึ้นมาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยมีวิธีการดังนี้

 • ไปที่ File > New ตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้องและชัดเจน
 • ตรงที่เป็น Number of Artboards ให้เลือกตามจำนวนที่ต้องการทำอาร์ตเวิร์ค เช่น หากต้องการทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เลือก 2
 • ตั้งค่า Spacing เช่น 1 หรือ 2 ซม. และเลือก Unit เป็น Centimeters
 • ตั้งค่า Bleed ของแต่ละด้านตามระยะที่เหมาะสม
 • สำหรับโหมดสีหรือ Color mode ควรเลือกเป็น CMYK ทุกครั้ง

2. การตั้งค่าระยะตัดตก (Bleed)

การตั้งค่าระยะตัดตกเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังการพิมพ์ โดยการตั้งค่าหรือการเผื่อระยะตัดตกควรกำหนดให้พอดีกับที่ต้องการ เพื่อไม่ให้มีขอบสีขาวเกินออกมาทำให้ดูไม่สวยงาม และที่สำคัญจะต้องไม่ลืมในส่วนของ Safe zone ที่จะช่วยกำหนดขอบเขตของงานไม่ให้ถูกตัดออกไป โดยวิธีการสร้าง Safe zone มีดังนี้

 • Double click ที่เครื่องมือ Rectangle แล้วตั้งค่าตามที่ต้องการ เช่น หากเผื่อระยะตัดตกอยู่ที่ 0.3 ซม. ก็ให้ตั้งค่าเป็น 8.4 ซม. x 4.9 ซม. แล้ว Click ตกลง
 • จากนั้นให้เลือกที่ Align > Align to: artboard แล้วตั้งค่าให้รูปภาพอยู่กึ่งกลางโดยเลือก Center ตรงส่วนของ Align Object
 • Click ขวาตรงกลางรูป จากนั้นเลือก Make Guides เพื่อตรวจสอบไม่ให้ส่วนสำคัญของงานโดนตัดออกไป

3. การเลือก Embed และ Create Outline

บางครั้งเมื่อส่งไฟล์อาร์ตเวิร์คให้กับโรงพิมพ์ไปแล้ว เกิดปัญหาไฟล์รูปภาพไม่ขึ้น ฟอนต์หรือตัวอักษรมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปกลายเป็นภาษาแปลกๆ วิธีแก้คือ

 • เปิดไฟล์รูปภาพที่ยังไม่ได้ฝังขึ้นมา จากนั้นเลือก Embed ที่อยู่ด้านบน
 • Click ขวา แล้วเลือก Make Clipping Mask

สำหรับฟอนต์ให้กด Shift ค้างไว้เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด Click OK และ Create Outlines

4. การเซฟไฟล์อาร์ตเวิร์ค

สามารถเซฟไฟล์อาร์ตเวิร์คได้ง่ายๆ ตามวิธีดังนี้

 • ไปที่ File > Save as แล้วเลือกว่าต้องการเซฟงานที่ไหน
 • เลือก Format เป็น PDF

เซฟไฟล์แบบ Adobe PDF

 • Adobe present by [High Quality Print]
 • Standard: PDF-X1a 2001

สำหรับ General ให้ติ๊กเครื่องหมายที่ Optimize for Fast Web View และ View PDF after Saving และในส่วนของ Marks and Bleed ให้ติ๊กเครื่องหมายที่ Trim Marks, Registration Marks, และ Use Document Bleed Settings จากนั้น Click ตกลง