บรรจุภัณฑ์ ” แบ่งออกได้เป็นหลากหลายประเภท ทั้งถุง กล่อง ซอง วันนี้เราขอยกตัวอย่างประเภทของกล่องที่นิยมทำกันในท้องตลาดเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับผู้ที่พึ่งสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ได้มีความคิด หรือ จุดประกายอะไรบางอย่างให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสนใจของลูกค้านั้นเองครับ

ประเภทของกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่อาหาร กล่องใส่สินค้า

1.กล่องกระดาษ

เป็นที่นิยมทำกันอย่างแพรหลาย เนื่องจากวัสดุหาง่าย พิมพ์ลวดลายได้อย่างไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งสามารถพับ และไดคัทได้ตามรูปแบบที่ออกแบบได้ สามารถหาผลิตได้ตามโรงพิมพ์ทั่วไป

2.กล่องจั่วปัง

งานลักษณะนี้จะสั่งผลิตเฉพาะสินค้าเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่อยากเพิ่มคุณค่าของสินค้าให้มากขึ้น เช่น นาฬิกา กระเป๋า

3.กล่องลูกฟูก

เป็นงานที่นิยมใช้ในพวกการขนส่ง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา แข็งแรงและพิมพ์ลายได้

กระดาษลูกฟูก แบ่งเป็น 3 ชนิด ตามจำนวนชั้นของกระดาษ

1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่นนิยมใช้กันกระแทกสินค้าหรือ ปะกล่อง offset

2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่นมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก ปานกลาง หรือไม่เน้นความแข็งแรงมาก

3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น