คำว่า โบรชัวร์ (Brochure) เป็นสื่อในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ โดยภายในโบรชัวร์จะมีข้อความและรูปภาพประกอบ ทั้งนี้โบรชัวร์จะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดต่าง ๆ สามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับ และในปัจจุบันโบรชัวร์มีหลายขนาด และหลายรูปแบบ ซึ่งบางงานอาจไม่มีการเย็บเล่ม บางงานอาจใช้การพับเป็นทบแบบงานแผ่นพับ ยกตัวอย่างโบรชัวร์ เช่น โบรชัวร์ธุรกิจ โบรชัวร์บริษัท โบรชัวร์สินค้า เป็นต้น โดยโบรชัวร์จะแยกออกเป็น แบบใบเดี่ยว เรียกว่า ใบปลิว และแบบพับเป็นทบว่า แผ่นพับ

ใบปลิว (Leaflet) เป็นสื่อที่ค่อนข้างจะนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากใส่ข้อมูลได้ไม่มากนัก ผู้จัดทำจึงต้องใส่เนื้อหาที่สำคัญจริงๆ ที่ต้องการจะโปรโมทหรือให้ความรู้ลงไป ทำให้ใบปลิวมีความน่าอ่านและข้อมูลที่จะสื่อมีความเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้อ่าน

แผ่นพับ (pamphlet) เป็นสื่ออีกประเภทที่นักธุรกิจนิยมทำ เพราะสามารถจัดเป็นหน้า ๆได้ ซึ่งสามารถใส่เนื้อหาได้เยอะกว่า แยกข้อมูลเป็นแต่ละหัวข้อ ลงในแต่ละหน้าได้ ตัวอย่าง เช่น แผ่นพับข้อมูลบริษัท แผ่นพับเมนูอาหาร แผ่นพับ แผ่นพับรายละเอียดสินค้า เป็นต้น ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นแผ่นพับ 2 ตอน หรือ พับ 3 ตอน

ขนาดกระดาษที่นิยมทำโบรชัวร์

  • กระดาษขนาด A3 ( 11.5 x 16.5 )
  • กระดาษขนาด A4 ( 8.25 x 11.5 )
  • กระดาษขนาด A5 ( 8.25 x 5.75 )

 

โบรชัวร์ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นเดี่ยวไม่พับ หรือแบบพับ ต่างก็เป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ถ้าหากท่านต้องการทำโบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ Plusprinting By BookPlus พร้อมให้บริการงานออกแบบและพิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ทุกแบบ ทุกประเภท เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมทีมกราฟิกที่จะช่วยออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ และเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว