ในการทำงานพิมพ์นอกจากจะมีเรื่องขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการพิมพ์แล้ว ยังมีเรื่องของสีที่มีความสำคัญในการพิมพ์งานทุกประเภท สำหรับระบบสีหลักๆ ที่นิยมใช้กับงานพิมพ์มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ RGB และ CMYK ซึ่งระบบสีทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบสีที่นักออกแบบนิยมใช้ในงานที่เป็นสื่อออนไลน์ และงานพิมพ์ในรูปแบบออฟเซ็ท อิงค์เจ็ท และดิจิตอล

การจะเลือกระบบสีให้เหมาะสมกับงานพิมพ์นั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสีทั้ง 2 ระบบว่าแตกต่างกันอย่างไร เหมาะสมกับงานพิมพ์ในรูปแบบไหน เพื่อให้งานพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพ มีความละเอียดของสีและดูสวยงาม

โดยระบบสีทั้ง 2 ระบบนี้หากมองผ่านๆ อาจดูเหมือนกันหรือมีความคล้ายกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อมองดูดีๆ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน คือ ระบบสี RGB จะให้สีที่สวยและสด คือจะมีความจี๊ดมากกว่า และจะแสดงผลได้เร็วในหน้าจอมอนิเตอร์ จึงทำให้เหมาะกับสื่อออนไลน์ที่นำเสนอผ่านทางจอต่างๆ เช่น Banner โฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ หรือทางจอโทรทัศน์ ในขณะที่ระบบสี CMYK จะไม่สวยและสดเท่า แต่จะมีความคมชัดของสีมากกว่า เหมาะกับการนำไปใช้กับงานพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว แมกกาซีน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม หากจะนำระบบสี RGB มาใช้กับการทำงานพิมพ์ก็สามารถทำได้ แต่เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว สีที่ได้จะผิดเพี้ยนและไม่มีความละเอียด ทำให้งานพิมพ์ดูไม่มีคุณภาพ เนื่องจากระบบสี RGB จะแสดงผลได้เร็วผ่านทางหน้าจอ ทำให้เราสามารถมองเห็นความสดของสีได้ผ่านทางหน้าจอเท่านั้น หากอยากให้งานพิมพ์ออกมาสวยงาม มีความคมชัดและความละเอียดของเนื้อสี ก่อนส่งไฟล์งานให้โรงพิมพ์จึงควรเลือกใช้ระบบสี CMYK จะทำให้งานพิมพ์ออกมาสวยงามและมีคุณภาพมากกว่า