คูปอง บัตรกำนัลหรือตั๋ว คือบัตรหรือใบที่ใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินสด และแสดงถึงสิทธิประโยชน์พิเศษที่ได้เฉพาะผู้ที่ถือครองเท่านั้น การที่จะเลือกพิมพ์สีหรือขาวดำนั้น ส่วนใหญ่จะอ้างอิงกับการใช้งานเป็นหลัก หากใช้แล้วทิ้งใช้เป็นครั้งๆ มักจะใช้งานเป็นการพิมพ์ดำลงบนกระดาษ แต่ถ้าอยากให้งานนั้นดูพรีเมี่ยมหน่อย เพราะราคาสูง หรือเพราะสิทธิพิเศษที่พิเศษมากๆ อาจเลือกเป็นงานพิมพ์สีเพื่อความสวยงาม เหมาะสมกับเงินที่จ่ายไป และเหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

งานพิมพ์ขาว ดำ หรืองานพิมพ์สีดำ มักจะใช้กับงานที่ไม่ได้เป็นพิธีรีตองมากมัก อาจจะใช้เพื่อบันทึกข้อมูลคร่าวๆ หรือใช้แล้วทิ้ง เช่น บัตรจอดรถ ตั๋วอาหาร เป็นต้น

งานพิมพ์สี หรืองานพิมพ์ 4 สี มักจะใช้กับงานที่มีลวดลายเน้นสีสันของกราฟฟิก บางครั้งเมื่อใช้แล้วอาจนำมาเก็บเพื่อเป็นของที่ระลึกได้ และเพื่อความน่าจับจ่ายใช้สอย เช่น บัตรเข้างาน ตั๋วเข้าสวนสัตว์ คูปองของขวัญ หรือบัตรส่วนลดต่างๆ