ปัจจุบันสิ่งพิมพ์หรืองานพิมพ์หลายๆ ประเภทได้มีการนำเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้ตัวงานพิมพ์ดูโดดเด่นสวยงาม และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์ ซึ่งนอกจากเรื่องความโดดเด่นและความสวยงามแล้ว เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ยังช่วยป้องกันการถูกปลอมแปลงหรือการ Copy ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆ

งานพิมพ์คูปอง (Coupon) ก็เป็นอีกหนึ่งงานพิมพ์ที่ถูกนำไปปลอมแปลงหลายครั้ง ซึ่งวิธีการปลอมแปลงส่วนใหญ่จะเป็นการนำคูปองไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปใช้ต่อ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการใช้เทคนิคเพื่อป้องกันการถูกปลอมแปลง และเพื่อให้คูปองดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

สำหรับเทคนิคการพิมพ์ที่จะทำให้การปลอมแปลงเป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถเป็นไปได้เลยจะมีอยู่ 3 เทคนิค คือ เทคนิคการใช้สีพิเศษ เทคนิคการเคลือบโฮโลแกรม/Spot UV และเทคนิคการปั๊มฟอยล์

เทคนิคการใช้สีพิเศษ

เทคนิคการใช้สีพิเศษจะเป็นการพิมพ์สีพิเศษ คือ สีขาว สีเงิน สีทอง และสีเมทัลลิก ลงบนงานพิมพ์คูปอง โดยสีเมทัลลิกจะเป็นสีที่ผ่านการผสมมาแล้ว เมื่อสังเกตดูใกล้ๆ จะเห็นเป็นเม็ดหรือจุดเล็กๆ หลายจุด เมื่อนำคูปองที่มีการพิมพ์สีพิเศษไปถ่ายเอกสาร จะเห็นได้ว่า สีที่ได้จะไม่ตรงหรือไม่เหมือนกับต้นฉบับ ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นคูปองที่ถูกปลอมแปลง

เทคนิคการเคลือบโฮโลแกรม/Spot UV

การเคลือบโฮโลแกรมคือการเคลือบฟิล์มพลาสติกลงบนผิวงานพิมพ์ โดยเนื้อฟิล์มที่นำมาเคลือบนี้จะเป็นเนื้อฟิล์มที่มีลูกเล่นหรือมีลวดลายพิเศษ ทำให้เมื่อเคลือบลงไปแล้วงานพิมพ์จะดูสวยงาม มีสีสันมากขึ้น รวมไปถึงการ Spot UV ในบางจุดก็ช่วยป้องกันการถูกปลอมแปลงหรือ Copy ได้เช่นกัน

เทคนิคการปั๊มฟอยล์

สำหรับเทคนิคการปั๊มฟอยล์จะเป็นการใช้ความร้อนรีดลงบนแผ่นฟอยล์สีต่างๆ เช่น สีเงิน สีทอง สีทองแดง สีน้ำเงิน สีชมพู ฯลฯ ลงบนผิวกระดาษ ทำให้ผิวกระดาษเกิดความมันเงาและมีความเรียบลื่น เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้งานพิมพ์ดูสวยงาม หรูหรา สามารถเปลี่ยนงานพิมพ์ธรรมดาๆ ให้เป็นงานพิมพ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นได้

การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในงานพิมพ์คูปอง นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้คูปองถูกปลอมแปลงได้ง่ายแล้ว ยังช่วยให้คูปองดูโดดเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคูปองหรืองานพิมพ์อื่นๆ ได้