การเกิดวิกฤตการโควิด-19 นั้น ทำให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในประเทศไทยที่เห็นผลกระทบที่ชัดที่สุดก็ คือ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้บางธุรกิจต้องปรับลดเงินเดือน ปลดพนักงานออก รวมไปถึงปิดตัวธุรกิจลง แต่ทั้งนี้การที่จะทำให้ธุรกิจยังอยู่รอดในวิกฤตการเช่นนี้ ต้องมีสติ และวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และการเตรียมความพร้อมด้วยแผนระยะยาว เพราะถึงแม้ว่าในตอนนี้ประเทศไทยจะพบผู้ติดเชื้อน้อยลงทุกวัน แต่เราก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ และถึงแม้ว่าบางธุรกิจสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้ง แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้มียอดขายที่ดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีกระตุ้นธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 มาฝากผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ กัน

1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงิน

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาม ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลาง สภาพคล่องการเงิน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดธุรกิจนั้น ๆ ว่าจะสามารถทำต่อไปได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ ควรตรวงสอบสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อจะได้วางแผนและรองรับความเสี่ยงที่จะคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมด้านการเข้าถึง แหล่งเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ในช่วงวิกฤตจะออกสินเชื่อ และนโยบายด้านการเงินที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้

2. ทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บางธุรกิจยอดขายไม่ดี จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องทำการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และยอดขาย ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาหาร แต่เดิมอาจจะขายแค่หน้าร้าน แต่เมื่อยอดขายไม่ดี อาจจะเพิ่มบริการเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้อาจจะเพิ่มเมนูใหม่ ๆ เพื่อให้มีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้น

3. สื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการสื่อสารที่สามารถทำได้ง่าย ๆ และใช้ต้นทุนต่ำนั้นก็คือการใช้ช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือ Line ซึ่งนอกจากการโพสขายสินค้าต่าง ๆ และการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแล้วนั้นการสร้าง content นำเสนอ หรือ เนื้อหาที่น่าสนใจ ที่ตรงกับพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า ก็จะสามารถเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการได้

4. เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

เป็นการเน้นขายสินค้าและบริการที่มากด้วยคุณค่า โดยก่อนอื่นต้องวิเคราะห์สาเหตุให้เจอว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ลูกค้าซื้อของน้อยลง อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้ามีกำลังซื้อที่ลดลง ดังนั้นทางผู้ประกอบการอาจจะทำสินค้าที่ช่วยประหยัดเงินให้กับลูกค้าได้ อย่างการบริการเสริมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อย่างเช่น การรับประกัน ถ้าหากไม่พอใจยินดีคืนเงิน การบริการซ่อมฟรีหลังการขาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

5. การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ยิ่งในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้แล้ว การทำโปรโมชั่นจึงไม่ควรทำยาวเกินไป ต้องเน้นกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องซื้อสินค้าในช่วงนี้เท่านั้น และควรปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นแบบใหม่ ๆ ไม่ควรทำแต่แบบเดิมเพราะอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้บริโภค และทำให้สินค้าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

วิธีกระตุ้นธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ที่เรานำมาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทาง และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาวิกฤต หรือในสถานการณ์ปกติ ก็สามารถนำวิธีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้