งานพิมพ์คูปองเป็นสื่อสิ่งพิมพ์กระดาษอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในกลุ่มธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ ซึ่งก็จะมีทั้งแบบเข้าเล่มและตัดปลิวเป็นใบ ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการนำไปใช้งาน  ซึ่งการเข้าเล่มงานพิมพ์คูปองมีหลายวิธี  ไม่ว่าจะเป็นแบบ ไสกาว กาวหัว เย็บแม็ก แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเข้าเล่มแบบไสกาวเพราะว่าความคงทน ตัวคูปองไม่หลุดออกจากเล่มง่าย และรูปเล่มสำเร็จเรียบร้อยสวยงาม แต่ว่าจะเลือกใช้วิธีการเข้าเล่มแบบไหนนั้นก็ต้องดูจุดประสงค์ในการนำไปใช้งาน

  • วิธีการเข้าเล่มแบบไสกาว เหมาะสำหรับงานพิมพ์คูปองที่ทำเส้นปรุฉีก มี Run NO. กำกับ แยกออกเป็นต้นขั้วกับหางบัตรจะปรุกี่เส้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบงาน โดยเวลานำไปใช้งานจริงนั้นผู้ใช้งานจะฉีกส่วนที่เป็นหางบัตรแจก แล้วเหลือส่วนที่เป็นต้นขั้วติดตัวเล่มเก็บไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทงานพิมพ์คูปองชิงโชค คูปองส่วนลด คูปองแทนเงินสด บัตรจอดรถ ตั๋วหรือบัตรเข้างานต่างๆ สำหรับคูปองเข้าเล่มแบบไสกาวนั้น จำนวนคูปองที่เข้าเล่มนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่ จำนวน 10 ใบ/เล่ม ขึ้นไป ก็สามารถเข้าเล่มได้
  • วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัว เหมาะสมหรับงานพิมพ์คูปองที่เวลานำไปใช้งานจริง ดึงเป็นใบออกจากตัวเล่มเพื่อแจกไปเลย โดยไม่ต้องมีต้นขั้วเก็บไว้ ซึ่งตัวคูปองไม่จำเป็นต้องมีเส้นปรุฉีกก็ได้ เช่น คูปองส่วนลด Gift Voucher บัตรกำนัลต่างๆ ซึ่งการเข้าเล่มแบบกาวหัวนั้นตัวกาวที่ใช้ยึดการเข้าเล่มนั้นจะอยู่เฉพาะส่วนที่เป็นสันเล่มเท่านั้น ไม่ได้กลืนหรือแทรกเข้าไปในเนื้องานทำให้เวลาดึงเป็นใบออกจากตัวเล่มทำได้ง่าย และคูปองไม่ฉีก หลุดออกมาเป็นแผ่นสวยงามตามขนาดงานจริง
  • วิธีการเข้าเล่มคูปองแบบเย็บแม็ก เหมาะสำหรับคูปองที่มีจำนวนการจัดชุดเข้าเล่มไม่มากเช่น เล่มละ 5-6 ใบ เนื่องจากจำนวนคูปอง/เล่ม น้อยเกินไป ไม่สามารถนำไปเข้าเล่มแบบอื่นได้ เพื่อความมั่นคง ตัวคูปองไม่หลุดออกจากเล่ม จึงใช้วิธีการเย็บแม็กมาเป็นตัวยึดในการเข้าเล่มแทน