6 ข้อสำคัญของช้างไทยที่คนไทยไม่ควรละเลย

“วันช้างไทย” ถือกำเนิดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยที่กำหนดให้ทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย โดยเล็งเห็นว่า การกำหนดให้มีวันช้างไทยจะสามารถทำให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทย และจะช่วยทำให้คนไทยทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และเพื่อให้คนไทยหันมาตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมใจกันอนุรักษ์ช้าง ไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของช้างนั่นเอง

สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าช้างไทยสำคัญอย่างไรบ้าง เราจึงขอใช้โอกาสในวันช้างไทยนี้บอกเล่าถึงความสำคัญของช้างไทยให้ได้ทราบกัน

1.) เป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บนธงชาติของไทยมีรูปช้างเผือกปรากฎอยู่ และเนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้ถูกยกย่องให้เป็นสัตว์ประจำชาติไทย รวมไปถึงได้รับการยอมรับจากคนไทยทุกคนว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ควรค่าแก่การยกย่อง

2.) เป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย

ตามประวัติศาสตร์ของไทย ช้าง เป็นสัตว์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องเอกราชบ้านเมือง ช่วยรักษาชาติไทยให้คงอยู่มาหลายสมัย ประวัติศาสตร์ไทยจารึกไว้ว่า ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีการทำยุทธหัตถี ได้มีการประกาศเอกราชและความเป็นชาติไทย อีกทั้งในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงรวบรวมชายไทยให้มั่นคงบนหลังช้างทรงพระที่นั่งอีกด้วย

3.) ความสำคัญของช้างในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

เมื่อถึงงานพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ จะมีการนำช้างเผือกที่แต่งเครื่องคชาภรณ์เรียบร้อยไปยืนที่แท่นเกยช้างด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพระเกียรติยศ และในอดีตช้างถือได้ว่าเป็นพาหนะสำคัญในการอัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตมาสถิต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

4.) ช่วยสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

ในอดีต รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสสิงคโปร์และเบตาเวีย ประเทศอินโดนีเซีย ทรงพระราชทานช้างสำริดให้กับทั้งสองประเทศเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับประเทศไทย ช้างจึงเป็นสัตว์ที่มีส่วนสำคัญต่อสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและต่างประเทศ

5.) เป็นพาหนะในการคมนาคม

อย่างที่เห็นกันว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ มีพละกำลังมากกว่าสัตว์อื่นๆ หลายเท่า แถมยังมีความเฉลียวฉลาดต่างจากสัตว์อื่นทั่วไป จึงถูกใช้เป็นพาหนะสำหรับมนุษย์ เนื่องด้วยในอดีตมนุษย์ยังไม่มีรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆ ที่ใช้ในการขนส่งเหมือนในปัจจุบัน ช้างจึงเป็นเหมือนพาหนะที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุด

6.) ช่วยงานในอุตสาหกรรมป่าไม้

ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีพละกำลังมหาศาล จึงเหมาะสำหรับงานเกี่ยวกับป่าไม้ เช่น การขนส่งไม้ การล้มไม้ หรือการทอนไม้ซุง สาเหตุที่ต้องใช้ช้างนอกจากจะเพราะพละกำลังที่มากมายมหาศาลแล้ว ยังเป็นเพราะช้างสามารถทำงานป่าไม้ได้โดยไม่ทำให้ป่าไม้เสียหาย ไม่จำเป็นต้องตัดถนนเพิ่ม และด้วยพละกำลังและขนาดตัวที่ใหญ่ ทำให้ช้างสามารถขึ้นเขาได้ดีอีกด้วย