ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข ซึ่งการช่วยสิ่งแวดล้อม ก็สามารถเริ่มทำได้ง่าย ๆ ด้วยสองมือเรา วันนี้เราเลยจะมานำวิธีง่าย ๆ ที่คุณสามารถเริ่มทำได้ในวันนี้ เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมและช่วยโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

1. แยกประเภทขยะ

การคัดแยกประเภทขยะ เป็นวิธีที่ช่วยให้ขยะไม่ปนกัน ซึ่งการคัดแยกขยะจะทำให้ง่ายต่อการนำไปจัดการอย่างถูกต้อง เพราะขยะบางชนิด อย่างเช่น กระดาษ ขวดแก้ว และขวดพลาสติก สามารถนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลได้ ทั้งนี้ยังช่วยลดภาระให้กับพนักงานเก็บขยะอีกด้วย การคัดแยกประเภทขยะสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้และทำได้ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้

2. ใช้ถุงผ้า

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นเรื่องที่รณรงค์กันมานานมากแล้ว เพราะถุงพลาสติกมักจะถูกทิ้งลงในน้ำ และทำให้ทำลายระบบนิเวศน์ในน้ำ ทำให้น้ำสกปรก เน่าเสีย รวมไปถึงทำให้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอีกด้วยและถุงพลาสติกยังใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลานานมาก ๆ ดังนั้นเราควรพกถุงผ้าไว้ตลอด ไม่ว่าจะไปตลาดสดใกล้บ้าน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้การใช้ถุงผ้าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่งและวิธีง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้เช่นกัน

 

3. ใช้หลอดประหยัดไฟ

การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าการใช้หลอดนีออนและแบบหลอดไส้ ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋า นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

4. ลดการใช้ไฟฟ้า

การลดใช้ไฟฟ้า เริ่มได้ง่าย ๆ จากการปิดและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน รวมไปถึงการตั้งอุณหภูมิแอร์ให้อยู่ที่ 25-27 องศา หรือเปิดหน้าต่างในวันที่อากาศไม่ร้อนมากนัก ก็สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลงได้ แถมยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกทางหนึ่งด้วย

5. ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำได้ง่าย ๆ เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างเช่น การปิดน้ำในระหว่างที่แปรงฟัน การซักผ้าครั้งละมาก ๆ การใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่าย ๆ อีกด้วย

ทั้ง 5 วิธีเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีอากาศที่ดี มีน้ำใช้ตลอด สิ่งเหล่านี้ทำได้ง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวเองเรา