สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนต้องดูแลตัวเองกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งการการล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่แออัด และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีติดตัวในช่วงนี้คือเบอร์โทรฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว ปรึกษาหรือสอบถามข้อสงสัยคาใจ และแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผิดปกติ ดังนั้น วันนี้เราจึงได้รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉิน และเบอร์โทรเกี่ยวกับโควิด มาฝากกันค่ะ

 

 

1422 กรมควบคุมโรค

เป็นเบอร์สายด่วนที่ดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ได้โดยตรง โดยสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ขอคำแนะนำ หรือสามารถโทรเข้าไปปรึกษา เช็คสิทธิการรักษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

เป็นเบอร์ที่สามารถโทรสอบถาม และติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 รวมไปถึงการขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวช่วงโควิด-19 และการร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

 

1669 ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศพฉ.)

สามารถโทรเข้าไปเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมไปถึงในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกโรค หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

1668 กรมการแพทย์

เป็นเบอร์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในการหาเตียง ซึ่งสามารถโทรได้ในระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น.

 

1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

เป็นเบอร์โทรที่สามารถโทรเข้าไปเช็คสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการขอรับเงินชดเชยการว่างงานอันมาจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

เป็นเบอร์สำหรับเช็คสิทธิการรักษาพยาบาลของคนที่มีสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม ซึ่งสามารถโทรเข้าไปปรึกษาเงื่อนไข และเช็คสิทธิการรักษาโรคโควิด-19 ได้แบบ 24 ชั่วโมง

 

1323 กรมสุขภาพจิต

สามารถโทรไปยังเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือบอกเล่าความรู้สึก เพื่อเป็นการระบายความทุกข์ สามารถโทรฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สามารถโทรไปร้องเรียน หากพบผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบ ด้วยการนำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพมาขาย และโทรเข้าไปปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และยาได้

 

1569 กรมการค้าภายใน

สามารถโทรไปร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ในช่วงโควิด-19 หรือเจอร้านขายของแพงเกินราคาปกติ

 

 

ทั้งหมดเป็นเบอร์โทรสายด่วนในช่วงโควิด-19 ที่ทุกคนควรบันทึกเก็บไว้ และทั้งนี้ขอให้ทุก ๆ ท่านผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะ

———————————————————————————————————-

ข้อมูล : www.ancbroker.com, www.bangkokbiznews.com และ www.chillpainai.com

———————————————————————————————————-