เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ อีกทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่ต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล แต่ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือเรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ และอยู่ในระบบการตรวจสอบ ติดตามอาการ หากอาการเปลี่ยนแปลงก็มีระบบส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

Home Isolation คืออะไร

Home Isolation หรือการกักตัวที่บ้าน คือ วิธีในการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดง หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน โดยผู้ติดเชื้อต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีภาวะอ้วน หรือเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยผู้ป่วยต้องยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัด โดยต้องอยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน

 

การปฏิบัติตัวเมื่อต้องทำ Home Isolation

 • ห้ามออกจากที่พัก และปฏิเสธผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน
 • หากมีคนอยู่ในบ้านต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
 • แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น (หากแยกไม่ได้ ควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด)
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว
 • ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ
 • แยกซักเสื้อผ้า รวมไปถึงควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น

 

 

ของที่ต้องจัดเตรียม เมื่อต้องทำ Home Isolation

 • อุปกรณ์ทานอาหารส่วนตัว อย่างช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ำ ควรแยกกับคนอื่น
 • ถุงขยะแยกสีสำหรับแยกขยะติดเชื้อ
 • หน้ากากอนามัย ควรสวมตลอดเวลาเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียว
 • ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ เจลลดไข้
 • สบู่ เจลล้างมือ ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 • แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% สำหรับเช็ดหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได
 • ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน โรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งให้ พร้อมคำแนะนำการใช้งาน
 • ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แยกไว้ใช้ส่วนตัวเท่านั้น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า

 

 

สรุป

การทำ Home Isolation กับผู้ป่วยสีเขียว คือ การดูแลตัวเองจากที่บ้าน สามารถทำได้ในผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเท่านั้น เพื่อสังเกตอาการ และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ทั้งนี้เมื่อตรวจพบเชื้อ แพทย์จะเป็นผู้ประเมินใช้แนวทางการดูแลตัวเองจากที่บ้าน ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมของที่จำเป็น และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการทำ Home Isolation ยิ่งสำหรับคนที่ต้องใช้พื้นที่กับครอบครัว ควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด

 

 

 

เกี่ยวกับ Plusprinting

Plusprinting เป็นโรงพิมพ์ออนไลน์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด (BookPlus Publishing Co, Ltd.) ซึ่งทางเรามีบริการด้านการพิมพ์แบบครบวงจร พร้อมดีไซน์ให้ได้ตรงกับความต้องการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะทำให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกท่าน

 

ข้อมูล: www.samitivejhospitals.com, www.petcharavejhospital.com และwww.sikarin.com