ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่นี้ ทำให้ประชาชนและธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงทำให้พนักงานอาจถูกลดเงินเดือน บริษัทปิดชั่วคราว หรือโดนเลิกจ้างงาน จึงทำให้หลาย ๆ คนต้องอยู่บ้าน และมองหาธุรกิจที่สามารถทำเป็นรายได้ในช่วงนี้ ซึ่งบางธุรกิจหากไปได้ดีก็สามารถต่อยอดเป็นงานประจำได้เช่นกัน แล้วหลังจบโควิด จะมีธุรกิจอะไรที่สามารถทำต่อเป็นงานประจำได้บ้าง ?

1. ธุรกิจอาหาร

เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งที่เราต้องทานกันอยู่ทุกวัน จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันหมดความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือเป็นร้านค้าเล็ก ๆ แต่ถ้ามีฝีมือในการทำอาหาร ธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ไปได้รอดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ยังสามารถขายแบบหน้าร้าน และขายแบบเดลิเวอรี่ได้อีกด้วย ดังนั้นหลังจบโควิดแล้ว ธุรกิจอาหารจึงเป็นอีกธุรกิจที่สามารถต่อยอดเป็นงานประจำได้

2. ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งธุรกิจออนไลน์มีขายสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องสำอาง ของใช้ในบ้าน เป็นต้น แต่ธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่มีแค่การขายของ แต่ยังมีการเรียนการสอนออนไลน์ ที่สามารถทำให้เกิดรายได้ และยังสามารถทำธุรกิจออนไลน์เหล่านี้ต่อเป็นงานประจำได้เช่นกัน

3. ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจขนส่งเป็นอีกธุรกิจที่กำลังมาแรงมากเช่นกัน ยิ่งในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด ทำให้คนต้องเดินทางน้อยลง หรือต้องทำงานอยู่กับบ้านเป็นเวลานาน ๆ ทำให้คนใช้บริการขนส่ง บริการเดลิเวอรี่ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งข้าวของเครื่องใช้ เอกสารสำคัญ หรือจะเป็นการส่งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ซึ่งธุรกิจนี้เมื่อโควิดจบไปแล้ว ก็ยังสามารถต่อเป็นงานประจำได้เช่นเดียวกัน

หลังจากที่โควิดจบไปแล้วธุรกิจที่เรากล่าวไปข้างต้นนั้นสามารถต่อเป็นงานประจำได้ เพราะแต่ละธุรกิจเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตนี้ New Normal ที่เป็นโลกหลังโควิด-19 และกลายเป็นวิวัฒนาการใหม่ของสังคมมนุษย์ และระบบโลกใหม่ จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตอย่างแน่นอน