สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เมนูอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะนอกจากเรื่องรสชาติ ความสวยงามของการตกแต่งภายในร้าน และการบริการแล้ว เมนูอาหารเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงความสนใจของลูกค้า หากเมนูอาหารมีการออกแบบที่ดี ก็จะทำให้เมนูอาหารนั้นมีความน่าสนใจ ลูกค้าเห็นแล้วมีความรู้สึกอยากสั่งอาหารมากขึ้น

แต่การจะทำเมนูอาหารให้ออกมาสมบูรณ์แบบนั้น จำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการพิมพ์เมนูอาหารให้กับโรงพิมพ์ เพื่อที่ทางโรงพิมพ์จะได้จัดพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการสั่งพิมพ์เมนูอาหารมีดังนี้

1.) ชนิดหรือประเภทของสินค้า ในกรณีสั่งพิมพ์เมนูอาหาร ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าเป็นร้านอาหารประเภทใด เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์เครื่องดื่ม เป็นต้น

2.) ไฟล์งานพิมพ์เมนูอาหารเป็นเมนูกี่หน้า เพราะทางโรงพิมพ์จะได้แนะนำให้ได้ว่าจะต้องเป็นเมนูประเภทไหนจึงจะเหมาะสมกับไฟล์งานที่ลูกค้าจัดทำมา

3.) ขนาดในการพิมพ์เมนูอาหาร เช่น A3 A4 หรือ A5

4.) รูปแบบการเข้าเล่มเมนูอาหารที่ลูกค้าต้องการ เช่น แผ่นเดียว ปีกผีเสื้อ ยึดหมุด มุงหลังคา ฯลฯ

5.) ต้องการเคลือบหรือไม่ โดยปกติแล้วเมนูจะมีการเคลือบเพื่อให้สวยงามและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นได้เพราะการเคลือบจะช่วยปกป้องเนื้อกระดาษกับบรรยากาศภายนอกได้ ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นเคลือบด้านหรือเคลือบเงา

6.) จำนวนที่ต้องการสั่งพิมพ์เมนูอาหาร โดยปกติแล้วหากสั่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อเล่มจะน้อยลงกว่าการสั่งผลิตจำนวนน้อยๆ