คูปอง (Coupon) คือบัตรหรือตั๋วที่เอื้อประโยชน์ในด้านของการตลาดสำหรับหลายๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ธุรกิจที่พัก ธุรกิจแฟชั่นและความงาม ฯลฯ โดยประโยชน์หลักๆ ของคูปองคือนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือแนะนำสินค้าใหม่ๆ ให้กับทั้งลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าใหม่ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในคูปองจะถูกกำหนดโดยร้านค้าหรือแบรนด์ รวมไปถึงระยะเวลาการแจกคูปองที่กำหนดโดยร้านค้าหรือแบรนด์ด้วยเช่นกัน

ลักษณะของคูปองโดยทั่วไปจะคล้ายกับตั๋วหรือนามบัตร และจะสังเกตได้ว่าคูปองของแต่ละร้านหรือแบรนด์นั้นมีรูปแบบหรือการออกแบบที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงชนิดของกระดาษที่ใช้ในการทำคูปองก็ต่างกันด้วย ซึ่งการเลือกใช้กระดาษสำหรับทำคูปองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากเลือกชนิดของกระดาษไม่เหมาะสมกับการใช้งานจะทำให้คูปองเสียหายหรือฉีกขาดง่าย และยังทำให้คูปองดูไม่น่าสนใจ

สำหรับชนิดของกระดาษที่หลายๆ ธุรกิจนิยมเลือกใช้ทำคูปองก็คือ กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตด้าน และกระดาษอาร์ตมัน ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะต่างกันดังนี้

  • กระดาษปอนด์

กระดาษปอนด์เป็นกระดาษที่จัดอยู่ในประเภทกระดาษที่ไม่ได้เคลือบผิว คือจะไม่มีการเคลือบผิวเพื่อให้เกิดความมันหรือด้าน เนื้อกระดาษปอนด์จะเป็นเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมของเยื่อจากเศษผ้า มีสีขาว ผิวไม่เรียบ สามารถใช้พิมพ์ได้หลายสี หรือจะพิมพ์สีเดียวก็ได้

ตัวอย่างงาน

– เนื้อกระดาษจะเป็นประมาณกระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสารตามสำนักงาน เนื้อกระดาษ เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วจะไม่มีการสะท้อนของแสง

  • กระดาษอาร์ตด้าน

กระดาษอาร์ตด้านเป็นกระดาษที่จัดอยู่ในประเภทของกระดาษอาร์ต (Art Paper) เป็นกระดาษเคลือบผิวที่จะมีการเคลือบผิวให้เกิดความมันหรือด้าน โดยกระดาษอาร์ตด้านจะเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบที่ทำให้ผิวด้าน เนื้อกระดาษเรียบแต่ไม่มัน เมื่อนำไปใช้พิมพ์สีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูสวยงาม

ตัวอย่างงาน

– เนื้อกระดาษเมื่อจับแล้วจะค่อนข้างเรียบ แต่เมื่อโดนแสงแล้วจะมีความด้าน ไม่สะท้อนแสง

  • กระดาษอาร์ตมัน

สำหรับกระดาษอาร์ตมันก็จัดอยู่ในประเภทของกระดาษอาร์ต ซึ่งเป็นกระดาษเคลือบผิวเช่นเดียวกัน โดยกระดาษอาร์ตมันจะเคลือบด้วยน้ำยาที่ทำให้มันทั้ง 2 ด้าน ผิวเรียบลื่นเป็นมันวาว เมื่อนำไปพิมพ์จะได้สีที่คมชัดใกล้เคียงกับสีจริง

ตัวอย่างงาน

– เนื้อกระดาษเมื่อจับแล้วจะค่อนข้างเรียบ แต่เมื่อโดนแสงแล้วจะมีความมัน สะท้อนแสง