• การดึงดูดความสนใจของลูกค้านอกจากจะต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้ว ยังต้องใส่ใจถึงรายละเอียดหรือองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ป้ายแท็กสินค้า ซึ่งการจะทำให้ลูกค้ารู้ข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้าจำเป็นต้องใช้ป้ายแท็กที่เป็นเหมือนสื่อกลาง
  • ป้ายแท็กสินค้าจะมีลักษณะเป็นแถบป้ายที่ระบุข้อมูลของสินค้านั้นๆ เช่น ราคา ที่มา วิธีการใช้และคุณสมบัติต่างๆ โดยป้ายแท็กจะติดหรือแขวนอยู่กับตัวสินค้า อีกทั้งป้ายแท็กยังหมายรวมถึงป้ายที่ติดอยู่กับของชำร่วยในงานต่างๆ ป้ายแขวนประตู และป้ายอื่นๆ
  • ประโยชน์ของป้ายแท็กอีกหนึ่งอย่างคือสามารถใช้เป็นนามบัตรโดยการระบุช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียเพิ่มเข้าไปในป้ายแท็กด้วย การสร้างความแตกต่างให้กับป้ายแท็กก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ลูกค้าจดจำสินค้าและแบรนด์ได้

ประเภทกระดาษที่เหมาะกับทำป้ายแท็ก

ประเภทของกระดาษที่เหมาะสำหรับใช้ทำป้ายแท็กจะมีความหนาตั้งแต่ 190g เป็นต้นไป คือ