สำหรับการทำคูปองแต่ละประเภทจะไม่มีขนาดที่ตายตัว การกำหนดขนาดในการทำจะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการให้มีขนาดเท่าไหร่ รวมทั้งขึ้นอยู่กับการออกแบบของงานแต่ละประเภทด้วย โดยปกติแล้วขนาดมาตรฐานที่นิยมคือ

  • 2 x 5 นิ้ว

  • 2.5 x 6 นิ้ว

  • 3 x 7 นิ้ว

ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประเภทหรือการใช้งานด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้หรือพกพาได้สะดวก เพราะหากมีขนาดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน เช่น ใหญ่เกินไปจนต้องพับ ทำให้มีรอยยับหรือย่น อาจทำให้เกิดความเสียหาย ฉีกขาด และอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานคูปองใบนั้นได้

อย่างไรก็ตาม ขนาดของงานแต่ละประเภทนั้นจะไม่ตายตัวเฉพาะขนาดใดขนาดหนึ่ง แต่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการของลูกค้า บางขนาดอาจเป็นที่นิยม แต่ความเป็นจริงลูกค้าสามารถกำหนดขนาดที่ต้องการได้ โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตงานได้ที่ งานคูปอง