ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งโรงพิมพ์ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจจะทำให้งานทุกขั้นตอนต้องกลับมาแก้ใหม่หมด ซึ่งการเตรียมไฟล์งานอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจเช็คไฟล์ทำให้งานเสร็จเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาความผิดพลาดต่าง ๆ ทั้งนี้จะทำให้การพิมพ์งานได้คุณภาพที่ดี สีสวยคมชัดตามแบบที่ต้องการ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาบอกถึงขั้นตอนก่อนส่งไฟล์งานให้โรงพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและ รวดเร็ว มาฝากกัน

โหมดสีของไฟล์งาน

การสั่งพิมพ์ไฟล์งานในระบบดิจิตอลนั้นไฟล์งานควรอยู่ในโหมด CMYK เพื่อให้เกิดสีที่ตรงกับงานที่ออกแบบมากที่สุด แต่ถ้าเราไม่ตั้งไฟล์งานให้อยู่ในหมวดสีนี้ไว้ ก็จะทำให้สีของชิ้นงานมีความผิดเพี้ยนไปได้ ซึ่งโปรแกรมในกลุ่ม Adobe ก็สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดสีให้เป็น CMYK ได้อย่างง่าย ๆ

  • โปรแกรม Photoshop เริ่มจากเข้าเมนู File >> New >> Color Mode >> CMYK Color
  • โปรแกรม Illustrator เริ่มจากเข้าเมนู File >> Document Color Mode >> CMYK Color

ระยะขอบและระยะตัดตก

ระยะขอบ (Margin) และระยะตัดตก (Bleed) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รูปภาพของสิ่งพิมพ์ออกมาสวยงามได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยไฟล์ที่จะส่งพิมพ์ในระบบดิจิตอล ควรมีระยะขอบทุกด้านอย่างน้อย 3 มม. และระยะตัดตกทุกด้านอีก 3 มม. เพื่อที่ชิ้นงานที่ออกแบบมีความเรียบร้อยตรงกับความต้องการของเรา ซึ่งระยะขอบ คือ จะอยู่ด้านในขอบของชิ้นงานเข้ามา ส่วนนี้จะไม่ถูกตัดจากเครื่องตัดกระดาษ และระยะตัดตก คือ พื้นที่ที่อยู่นอกขอบงานออกไป และจะถูกตัดทิ้ง ดังนั้นก่อนส่งไฟล์งานอย่าลืมเช็คระยะขอบและระยะตัดให้ดีด้วย

ตัวอักษรหรือฟอนต์

การจะส่งไฟล์งานให้กับทางโรงพิมพ์ ตัวอักษรหรือฟอนต์ที่เราใช้ในการออกแบบชิ้นงานไม่ตรงกับตัวอักษรหรือฟอนต์ที่มีอยู่กับทางโรงพิมพ์ อาจจะทำให้เกิดปัญหารูปแบบตัวอักษรในชิ้นงานไม่ตรงกับที่ออกแบบ ดังนั้นจึงควรส่งตัวอักษรหรือฟอนต์ในการออกแบบแนบไปด้วย หรือควรทำการแปลงฟอนต์ ตัวอักษร หรือข้อความต่าง ๆ ในชิ้นงานให้อยู่ในรูปของกราฟิกก่อน เพื่อให้ตัวอักษรตรงตามแบบที่ออกแบบมา และทำให้ได้งานที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ

การเซฟไฟล์เพื่อส่งพิมพ์

การเซฟไฟล์เพื่อส่งพิมพ์ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน สี ระยะขอบ ระยะตัดตก และตัวอักษรหรือฟอนต์ ซึ่งการเซฟไฟล์งานควรส่งเป็นไฟล์ต้นฉบับที่สามารถส่งได้ทั้ง PSD  AI หรือ PDF เพราะไฟล์เหล่านี้รองรับเวกเตอร์กราฟิกที่จะทำคุณได้งานพิมพ์ที่คมชัดสูงที่สุด สีถูกต้อง ชัดเจน

การเตรียมไฟล์งานก่อนส่งให้โรงพิมพ์ จึงเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจเช็คส่วนต่าง ๆ ให้ละเอียด ครบถ้วน เพื่อที่งานจะได้ไม่มีปัญหา และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขใหม่ ดังนั้นจึงควรตรวจเช็คทั้ง 4 ข้อที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนี้ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น โหมดสีของไฟล์งาน ระยะขอบและระยะตัดตก ตัวอักษรหรือฟอนต์ เซฟไฟล์เพื่อส่งพิมพ์ ทั้งนี้เมื่อคุณได้เช็คทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้คุณได้งานตามแบบที่คุณต้องการ