เมนูอาหารเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับร้านอาหาร ยิ่งเมนูอาหารมีการออกแบบหรือการจัดวางองค์ประกอบที่ดี ก็จะยิ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากอาหารมากขึ้น แต่นอกจากการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ แล้ว รูปแบบในการเข้าเล่มเมนูอาหารก็สำคัญเช่นกัน เนื่องจากร้านอาหารแต่ละประเภทมีรายการอาหาร จำนวนอาหาร และสไตล์การตกแต่งภายในร้านที่ไม่เหมือนกัน การจะพิมพ์เมนูอาหารจึงต้องคำนึงถึงรูปแบบการเข้าเล่มที่เหมาะสมด้วย

สำหรับรูปแบบการเข้าเล่มเมนูอาหารที่เหมาะสมกับร้านอาหารแต่ละประเภท Plusprinting ขอแนะนำดังนี้

บาร์ เครื่องดื่ม คาเฟ่ บุฟเฟ่ต์

รูปแบบการเข้าเล่มเมนูอาหารที่แนะนำ : เมนูแบบแผ่นเดียว

การเข้าเล่มเมนูแบบแผ่นเดียวจะเหมาะกับร้านอาหารประเภทบาร์ เครื่องดื่ม คาเฟ่ บุฟเฟ่ต์ หรือร้านอาหารที่มีจำนวนอาหารไม่เยอะ เน้นความสะดวกในการใช้งาน และลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกสั่งอาหารได้เร็วขึ้น

ภัตตาคารอาหาร ร้านอาหารสไตล์หรู ร้านอาหารทั่วไป

รูปแบบการเข้าเล่มเมนูอาหารที่แนะนำ : เมนูแบบปีกผีเสื้อ

การเข้าเล่มเมนูแบบปีกผีเสื้อเป็นการเข้าเล่มที่เหมาะกับร้านอาหารที่เน้นความหรูหรา มีจำนวนอาหารเยอะ มีเนื้อหาหรือข้อความอธิบายเกี่ยวกับอาหารเยอะ เน้นการออกแบบที่เรียบหรู ดูดี

ร้านอาหารทั่วไป บาร์ เครื่องดื่ม

รูปแบบการเข้าเล่มเมนูอาหารที่แนะนำ : เมนูแบบยึดหมุด/ตอกหมุด

เมนูอาหารที่มีการเข้าเล่มแบบยึดหรือตอกหมุดจะเหมาะกับร้านอาหารที่มีการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการอาหารบ่อย เนื่องจากการเข้าเล่มที่เป็นแบบใช้หมุด ทำให้สามารถดึงหมุดออกและปรับแก้เฉพาะหน้าได้

ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว

รูปแบบการเข้าเล่มเมนูอาหารที่แนะนำ : เมนูแบบเข้าเล่มสันงู และ เมนูแบบเย็บแม็กมุงหลังคา

สำหรับร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นจะเหมาะกับเมนูแบบเข้าเล่มสันงู และเมนูแบบเย็บแม็กมุงหลังคา เพราะเป็นประเภทของร้านอาหารที่มีจำนวนอาหารและเนื้อหาไม่มาก เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย