ป้ายแท็ก (Tag) คือ ป้ายที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ราคา ที่มา หรือการผลิต อีกทั้งป้ายแท็กยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดได้ เพราะในป้ายแท็กสามารถระบุชื่อแบรนด์และช่องทางการติดต่อได้เช่นเดียวกับนามบัตร การพิมพ์ป้ายแท็กจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบให้ดูโดดเด่น เพื่อเป็นภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและแบรนด์

สำหรับการสั่งพิมพ์ป้ายแท็ก ผู้สั่งพิมพ์จำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ป้ายแท็กให้กับทางโรงพิมพ์ดังนี้

  • รูปแบบของป้ายแท็กที่ต้องการ

ก่อนการสั่งพิมพ์งานทุกครั้งจะต้องระบุรูปแบบของงานพิมพ์ที่ชัดเจน เพื่อที่ทางโรงพิมพ์จะสามารถพิมพ์งานได้ตรงตามความต้องการ สำหรับงานพิมพ์ป้ายแท็กก็เช่นเดียวกัน หากมีการแจ้งรูปแบบที่ต้องการอย่างชัดเจนจะช่วยให้โรงพิมพ์ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังทำให้โอกาสพิมพ์งานผิดพลาดมีน้อยลงด้วย

  • ตัวอย่างงานที่ต้องการ

หากพบเจอป้ายแท็กที่มีรูปแบบหรือการออกแบบที่สนใจหรือตรงกับความต้องการ สามารถส่งรูปภาพป้ายแท็กนั้นมาให้กับทางโรงพิมพ์เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิมพ์ได้

  • ขนาดของป้ายแท็กที่เหมาะกับสินค้า

ขนาดของงานพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญมาก หากสั่งพิมพ์งานโดยไม่มีการกำหนดขนาดของงานพิมพ์ ทางโรงพิมพ์จะไม่สามารถกำหนดหรือประเมินราคาได้ ฉะนั้นก่อนสั่งพิมพ์ป้ายแท็กจึงควรระบุขนาดที่ต้องการ โดยจะต้องเป็นขนาดที่เหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

  • ชนิดของกระดาษที่ต้องการทำป้ายแท็ก

การเลือกใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์แต่ละประเภทนั้นจะไม่เหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สั่งพิมพ์ สำหรับงานพิมพ์ป้ายแท็กก็เช่นเดียวกัน สามารถระบุชนิดของกระดาษที่ต้องการได้ โดยเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ป้ายแท็กที่ต้องการ

  • สเปคของป้ายแท็กที่ต้องการ

รายละเอียดอื่นๆ ของป้ายแท็กก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ขนาดของรูที่ต้องการเจาะ (หากมี) เคลือบเงาหรือเคลือบด้าน หรือจะเลือกไม่เคลือบเพราะต้องการโชว์เนื้อกระดาษก็สามารถแจ้งกับทางโรงพิมพ์ได้

  • จำนวนที่ต้องการสั่งพิมพ์

นอกจากขนาดของงานพิมพ์แล้ว จำนวนที่ต้องการสั่งพิมพ์ก็มีผลต่อการกำหนดราคาของงานพิมพ์เช่นกัน หากสั่งพิมพ์เป็นจำนวนมากก็จะได้ราคาที่ถูก แต่หากงานพิมพ์นั้นเป็นงานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ค่อนข้างเยอะก็จะคิดราคาเป็นแบบเหมา

และสำหรับท่านใดที่คิดจะทำป้ายแท็กสินค้าเป็นของตัวเอง ทางเรา Plus Printing ยินดีให้คำปรึกษาและรับทำป้ายแท็กสินค้าทุกรูปแบบ ไม่มีขั้นต่ำ รับประกันงานระดับคุณภาพและเทคนิคที่ทันสมัย