ป้ายแท็ก (TAG) เป็นแถบป้ายบอกข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นราคา สินค้า ที่มาและการผลิตต่าง ๆ มีการนำไปประยุกต์ใช้กันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์ของการนำไปใช้คือ ใช้แขวนหรือติดกับสิ่งของ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายติดสินค้า ป้ายราคา ป้ายแท็กติดของชำร่วย ป้ายแขวนประตู ป้ายห้อยสินค้า เป็นต้น ซึ่งกระดาษที่ทำป้ายแท็กก็มีหลายชนิด แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง ป้ายแท็กกระดาษคราฟท์น้ำตาล ที่เป็นวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล และนำมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ไม่ก่อปัญหาขยะส่วนเกินเพิ่ม และเป็นการช่วยลดปัญหาด้านมลพิษด้านสภาวะแวดล้อมอีกด้วย

กระดาษคราฟท์น้ำตาล

เป็นกระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp) จากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรสภาพจากเนื้อไม้มาเป็นเยื่อกระดาษไม้ (Wood Pulp) โดยวิธีการนั้นจะใช้ทั้งสารเคมี และความร้อนเพื่อทำการแยกเยื่อไม้ จึงเรียกวิธีการนี้ว่าการกระบวนการคราฟท์ ที่จะทำให้ได้กระดาษที่มีความแข็งแรง คงทน และมีความเหนียวสูง ซึ่งกระดาษจะมีสีน้ำตาล และผิวสัมผัสจะมีความสาก และที่สำคัญมักจะนำมาทำป้ายแท็กสินค้าประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายแท็กห้อยผัก ผลไม้ ป้ายแท็กเสื้อผ้า ป้ายแท็กกระเป๋า เป็นต้น

ข้อดีของป้ายแท็กกระดาษคราฟท์น้ำตาล

– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

– มีความแข็งแรง ทนทานสูง

– พื้นผิวเรียบ จึงทำให้เหมาะแก่การงานพิมพ์

– สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

– สามารถดัดแปลงได้หลากหลาย

– ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนได้

การใช้ป้ายแท็กกระดาษคราฟท์น้ำตาล นอกจากการช่วยลดปัญหาด้านมลพิษด้านสภาวะแวดล้อมแล้ว ยังสามารถนำไปรีไซเคิล และนำมาใช้ใหม่ได้ แต่ทั้งนี้การใช้ป้ายแท็กกระดาษคราฟท์น้ำตาล ก็มีข้อจำกัดอยู่เช่นเดียวกัน นั่นคือ ไม่สามารถป้องกันการซึมของน้ำ และการเปียกหากโดนแช่อยู่ในน้ำไม่สามารถป้องกันความชื้นและความมันได้สูงนัก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้เหมาะให้กับผลิตภัณฑ์ หากสนใจที่จะผลิตงานสามารถเข้าไปดูได้ในหัวข้อเรื่อง ” ป้ายแท็ก ”