ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีความวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยความหมายของ วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปดูความสำคัญของวันวิสาขบูชา ที่หลายคนยังไม่รู้ มาให้ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของวันนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

ที่มาของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญ เกิดขึ้น 3 ประการ ดังนี้

  • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ : เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
  • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา : เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี
  • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง : พระองค์ประกาศพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ออกไปเป็นเวลา 45 ปี เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา จึงเสด็จ ดับขันธปรินิพพาน ในวันอังคาร ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

ความหมายของคำว่า “วิสาขบูชา”

วิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสา – ขบุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7

ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

วันวิสาขบูชา ในไทย เริ่มสมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากเมืองลังกา กล่าวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างมโหฬารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กษัตริย์ลังกาในรัชกาลต่อ ๆ มา ก็ทรงดำเนินรอยตาม แม้ปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู่ และสำหรับสมัยสุโขทัยนั้น ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาใกล้ชิดกันมาก เพราะพระสงฆ์ชาวลังกา ได้เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเชื่อว่าได้นำการประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย

วันวิสาขบูชา วันสำคัญระดับโลก

เกิดขึ้นในการประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเข้าร่วม เช่น บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ภูฐาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย ร่วมกันเสนอให้สหประชาชาติ (UN) รับรองให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญสากล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 จากนั้นคณะกรรมมาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณา และมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้ “วันวิสาขบูชา (Vesak Day)” ถือเป็น “วันสำคัญของโลก” เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์มีเมตตาธรรม ก่อเกิดสันติสุข อันเป็นแนวทางของ UN

กิจกรรมสำคัญในวันวิสาขบูชา

สำหรับกิจกรรมที่ชาวพุทธมักจะปฏิบัติกันเป็นประจำในวันวิสาขบูชา มีดังต่อไปนี้

  • เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ด้วยอาหารคาวหวาน
  • ถวายสังฑทาน
  • ฟังเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต
  • ถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างบุญบารมีให้ตนเอง
  • เวียนเทียน/เวียนเทียนออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สรุป

วันวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน นอกจากนี้วันวิสาขบูชา ยังกิจกรรมที่ชาวพุทธมักจะปฏิบัติกันเป็นประจำ คือ การเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฑทาน ฟังเทศ ถือศีล และมีการเวียนเทียนอีกด้วย ดังนั้น สำหรับใครที่ไปวัดทำบุญ ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตรกันด้วยนะคะ

เกี่ยวกับ Plusprinting

Plusprinting เป็นโรงพิมพ์ออนไลน์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด (BookPlus Publishing Co, Ltd.) ซึ่งทางเรามีบริการด้านการพิมพ์แบบครบวงจร พร้อมดีไซน์ให้ได้ตรงกับความต้องการ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะทำให้งานพิมพ์ออกมาตรงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกท่าน

ที่มา: www.m-culture.go.th , www.bangkokbiznews.com และ www.sanook.com

รูปภาพ: bloggang.com และ matichon.co.th