ฝุ่นละออง PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย หลายคนจึงหาหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นชนิดนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้มาสวมใส่ เพราะหากปล่อยให้ฝุ่นชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด และหากสูดดมฝุ่นชนิดนี้เป็นประจำอาจทำให้เกิดตะกอนในหลอดเลือด เสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายได้

การเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราเตรียมรับมือกับปริมาณฝุ่นในแต่ละวันได้ โดยเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่แนะนำคือ

 

1. http://aqmthai.com/aqi.php

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์โดยกรมควบคุมมลพิษ การจัดรูปแบบเป็นแบบตาราง แสดงคุณภาพของอากาศ ณ เวลานั้นทั่วประเทศเป็นรายชั่วโมง มีสีเพื่อแยกให้ดูง่าย

ความหมายของดัชนีคุณภาพทางอากาศทั้ง 5 ระดับในเว็บไซต์นี้ คือ

0-25 = อากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้

26-50 = อากาศดี เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกลางแจ้ง

51-100 = อากาศดีปานกลาง คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการไอ ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง

101-200 = อากาศเริ่มไม่ปกติ งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็น

201 ขึ้นไป = อากาศมีมลพิษ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

 

2. http://bangkokairquality.com

เว็บไซต์นี้จัดขึ้นโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร ในหน้าเว็บจะแสดงตารางดัชนีคุณภาพอากาศตามเขตต่างๆ พร้อมข้อมูลเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศและสูตรคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวัน

 

3. http://aqicn.org/city/bangkok

เราสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และค่า AQI ได้จากเว็บไซต์นี้ และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ล่วงหน้า 6 วัน พร้อมรายละเอียดสภาพอากาศอีกด้วย

 

4. แอพพลิเคชั่น AirVisual

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยระบบจะคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ที่เราอยู่ มีรูปเด็กผู้ชายแสดงสีหน้าตามสภาพอากาศ เมื่อกดเข้าไปที่รูปเด็กผู้ชาย จะแสดงระดับคุณภาพอากาศ 6 ระดับพร้อมความหมาย และสามารถตรวจสภาพอากาศล่วงหน้าได้ 3 วัน

 

5. แอพพลิเคชั่น Air4Thai

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยกองจัดทำคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOSและ Android ในแอพจะแสดงสภาพอากาศแบบแยกสีชัดเจน ดูง่าย มีแถบสี 5 ระดับแสดงคุณภาพอากาศ ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ